seydi murat koç
  • SİLÜETLER
  • Bu seriler yüzlerce çalışmayla oluşmuyor ve belki bunları bir seri silsilesi olarak da görmemek lazım. Ama sanatçının kendi içindeki kategoriler bunlar ve de başlı başına ifade imkanlarına, sonra diğerlerine geçiş olanaklarına da sahipler. Bu noktada hem birer kategoriler, hem de yekpare olanın birer ayrıntısı ve parçası olarak duruyorlar. Sanatçının siluetler olara ürete geldiği çalışmalar da yine figür merkezli bir yapılanmayı içeriyor; giderek bu yapılanma da genç bir sanatçı için belki fazla bir karamsarlık ögesini de içinde barındırıyor. Bir hesaplaşma, hem kendi sanatıyla, hem çevresiyle; varlığıyla, giderek de insanla hesaplaşma kimliği, derinliği ve gerçekliği estetiğin o kendine özgü çoktan seçmeciliği içine özgün bir boyut ve çok katmanlı anlam olgusu olarak giriyor ve yerleşiyor. Siluetler, sanatçının mekan içinde belirsiz bir varlık olarak durması ve gitgide mekanın bile geometrik anlam içinde soyutlanması kadar; insanoğlunun bireysel ve toplumsal serüvenine de yine kendince açıklama getiriyor, plastik anlam gayreti içine giriyor.
    © Ümit Gezgin