seydi murat koç
  • TEĞET
  • Teğet geçmek… Bir şeyin yakınından geçmek ya da bir konuya üstünkörü dokunmak. Bir diğer deyişle bir olgunun, durumun içerisine nüfuz etmektense, yanından yöresinden dolaşmak. Koç'un 2011 tarihli "Teğet" serisinde, son dönem mimari odaklı politikada ön planda olan AKM'ye teğet geçen bir UFO'yu ya da şaibeli bir yangınla zarar gören Haydarpaşa Gar Binası'na teğet geçen bir uçak görüldüğünde ideolojinin en açık okunabildiği sanat dalı olarak mimarlık ve insanoğlu arasındaki girift ilişkiler ağına şahit oluyoruz.
    © Fırat Arapoğlu